Actualiteiten

Strengere regels m.b.t. het taxeren
Veranderende regelgeving voor gebruikers van taxatierapporten op het gebied van verslaggevingen toezicht vragen om steeds uitgebreidere toelichting in het taxatierapport van een bedrijfspand.

Ook voor MKB-bedrijven zal dat dit jaar gaan gebeuren en zal de actuele marktwaarde van uw bedrijfspand periodiek vastgesteld moeten worden. Uw accountant zal er op toe moeten zien, dat  uw financiële rapportage, waaronder ook het taxatierapport van uw bedrijfspand, voldoet aan de eisen die zowel fiscus als banken aan deze verslaggeving stellen.

Dé MKB Taxateur biedt u bedrijfstaxaties (taxatie van horeca, taxatie van winkels, kantoren en magazijnen) op periodiek basis, die voldoen aan alle actuele vereisten.

Belasting Wet Onroerende Zaken
In het kader van de WOZ-beschikking is met een actuele WOZ Taxatie van uw bedrijfspand in één klap duidelijk wat de (werkelijke) waarde van uw vastgoed is. Eventueel kunt u dit rapport gebruiken bij een bezwaarprocedure tegen de WOZ-beschikking.

Huurders/verhuurdersbelang
Een huurovereenkomst voor bedrijfshallen, kantoren en winkels wordt periodiek afgesloten.  De huurmarkt voor bedrijfspanden kan in deze periode echter aanzienlijk wijzigen. Meer nieuw aanbod van kantoren, grotere leegstand bij winkels, lagere huurprijzen van bedrijfshallen, e.d.

Het kan dan ook verstandig zijn om niet het einde van de huurperiode af te wachten, maar om eerder de actuele huurwaarde van uw bedrijfspand  te laten vaststellen. Met een onpartijdig taxatierapport van  Dé MKB Taxateur kunnen huurder en verhuurder tot nieuwe afspraken komen en kan de samenwerking weer voor  jaren worden voortgezet. 

Zekerheid met MKB Taxatieabonnement
U kunt Dé MKB Taxateur uiteraard inschakelen bij de eenmalige taxatie van uw bedrijfsonroerend goed. Maar omdat er zo veel verschillende redenen zijn voor een regelmatige en actuele waardebepaling van uw vastgoed, kunt u ook kiezen voor het taxatieabonnement. Wij nemen u dan de zorg voor en de verantwoordelijkheid van een actuele waardebepaling van uw bedrijfspand uit handen door op eigen initiatief uw vastgoed elke twee  jaar opnieuw te taxeren.