Huurder/Verhuurders belang

Een huurovereenkomst voor een bedrijfspand wordt periodiek afgesloten. De huurmarkt voor bedrijfsonroerend goed kan in deze periode echter aanzienlijk wijzigen. Meer nieuw aanbod van bedrijfspanden, toegenomen leegstand, lagere huurprijzen, en dergelijke. Het kan dan ook verstandig zijn om niet het einde van de huurperiode af te wachten, maar op eerdere termijn de actuele huurwaarde te laten vaststellen. Met een onpartijdig taxatierapport van Dé MKB Taxateur kunnen huurder en verhuurder van een bedrijfspand tot nieuwe afspraken komen en kan de samenwerking nog jaren, op prettige wijze, worden voortgezet.