P.T.A. Nieuwe strengere taxatieregels

Veranderende regelgeving voor gebruikers van taxatierapporten op het gebied van verslaggeving en toezicht vragen om een steeds uitgebreidere toelichting in het taxatierapport. Ook voor MKB-bedrijven zal dat dit jaar gaan gebeuren en zal de actuele marktwaarde van uw vastgoed periodiek moeten worden vastgesteld.

Uw accountant zal er op toe moeten zien dat uw financiële rapportage, waaronder ook het taxatierapport, voldoet aan de eisen die zowel de fiscus als banken aan deze verslaggeving stellen. Dé MKB Taxateur is nauw betrokken bij de ontwikkeling van een nieuw landelijk taxatierapport dat voldoet aan deze nieuwe eisen. Zodra dit nieuwe P.T.A.-proof taxatierapport in gebruik wordt genomen kunt u ervan verzekerd zijn dat Dé MKB Taxateur aan deze standaard voldoet.