Taxatieabonnement

Zekerheid met het MKB Taxatieabonnement
U kunt Dé MKB Taxateur uiteraard inschakelen bij de eenmalige taxatie van uw bedrijfsonroerend goed. Maar omdat er zo veel verschillende redenen zijn voor een regelmatige en actuele waardebepaling van uw vastgoed, kunt u ook kiezen voor het taxatieabonnement. Wij nemen u dan de zorg voor en de verantwoordelijkheid van een actuele waardebepaling uit handen door op eigen initiatief uw vastgoed elke twee jaar opnieuw te taxeren.

Hoe werkt het MKB Taxatieabonnement
U sluit een taxatieabonnement af met Dé MKB Taxateur, dit contract heeft een looptijd van 10 jaar. Op de eerste taxatie, die Dé MKB Taxateur voor u uitvoert, wordt een korting verleend van 25% op het normale tarief. Iedere twee jaar zal Dé MKB Taxateur op eigen initiatief een hertaxatie uitvoeren. Voor deze hertaxatie wordt 25% van het normale tarief in rekening gebracht. Indien zich tussen de momenten van opname wijzigingen aan de onroerende zaak hebben voorgedaan (verbouwing, sloop, renovatie etc.) dan zal slechts over het verschil tussen de oude en nieuwe waarde 75% worden berekend.

Met het taxatieabonnement bent u verzekerd van actuele taxatierapporten over uw bedrijfs- en winkelpanden en dat is de toegevoegde waarde van Dé MKB Taxateur!