Waarom een WOZ taxatie?

Een WOZ taxatie is een bedrijfswaardering met het oog op de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Gemeenten gebruiken uw WOZ taxatie bij het bepalen van de aanslag onroerende zaakbelastingen (OZB) en de rioolheffing. De Belastingdienst neemt de WOZ-waarde mee in het bepalen van uw inkomstenbelasting. Tenslotte is er nog het Waterschap, dat voor de hoogte van de lasten naar de WOZ taxatie kijkt.

Experts in WOZ taxaties

Of u nu een winkel, horecabedrijf of fabrieksgebouw heeft, een periodieke WOZ taxatie kan u helpen geld te besparen. U kunt dit rapport gebruiken bij een bezwaarprocedure tegen uw WOZ-beschikking. Een bedrijfstaxateur van Dé MKB Taxateur kan u duidelijkheid verschaffen over de waarde van uw onroerend goed. Neem contact op voor een afspraak.